Priser och betingelser

Allt om Covid 19! Klicka på viruset!

Välkomna till den glada och miljömedvetna ytbehandlaren i Töreboda!

Lite praktisk information

Klicka på loggarna för mera  information.  Länken öppnas på en separat sida.

Besöks- och postadress:

Järnvägsgatan 1

545 31 Töreboda

Kontaktuppgifter:

Telefon:  0700 33 6166

E-post:   post@gk-lack.se

Bolagsuppgifter:

Org. nr.: 556839-1220

Godkänd för F-skatt

Copyright Oaks Invent 2020© All Rights Reserved

Något fel med leveransen?

Våra "Garantivillkor" följer konsumenttjänstlagen med några undantag som du kan läsa om nedan. I allmänhet omfattas dina rättigheter av konsument-tjänstlagen.

REKLAMERA?  TÄNK PÅ DET HÄR:

  • Ta kontakt med oss och berätta om felet så snart som möjligt.
  • Att reklamera inom två månader från det att du upptäckt felet räknas alltid som inom skälig tid.
  • Reklamera skriftligen, till exempel via mejl.
  • Vid upptäckta fel reparerar vi objektet utan extra kostnad för dig.

Konsumentverket

Konsumentverket har mycket bra och informativa webbplatser. Här kan du få all information du behöver som konsument. Klicka på "HALLÅ KONSUMENT!" för direkt anslutning till Konsument-verkets hemsidor.

Vad som inte täcks av garantin

Du har full garanti från oss på vårt arbete, men det täcker inte omständigheter utanför vår kontroll. Dessa kan t.ex. vara:

 

  • Tidigare dåligt utförd underarbete och färgkvalitet.
  • Sprickor i den nya färgen på grund av för tjockt lager från tidigare målare.
  • Sprickor som härrör från naturlig rörelse i faner och/eller massiva träprodukter.
  • Sprickbildning som uppstår i dörrfyllningarna, i övergången mellan substratet och dekorationsremsan.
  • Andra fel eller problem vi bedömer är orsakade av omständigheter utanför vår kontroll.

Rot- och rutavdrag:  Vad gäller i 2020?

Du kan få avdrag för arbetskostnad för en del renoveringsarbete (rot) och hushållsnära tjänster (rut). På sidorna om rot- och rutarbete kan du läsa om vilka villkor som gäller och om hur du gör för att få avdrag.   Vi kan hjälpa till med pappersarbetet, men vill debitera dig kr 500 inkl moms för arbetet, kreditutlägg och extraarbetet som fölger med när vi har med Skatteverket att göra.

GDPR (Personvernsförordningen)

Sekretessförordningen (Förordning 2016/679, Allmänna data-skyddsbestämmelserna, förkortad GDPR) är en förordning för att stärka och harmonisera integriteten för personuppgifter i Europeiska unionen (EU). Bakgrunden till förordningen är en önskan att förbättra individernas förmåga att kontrollera data registrerade om sig själva.

 

Förordningen utvidgar tillämpningsområdet för EU: s privat-livslagstiftning genom att täcka alla utländska företag som behandlar uppgifter om EU-medborgare. Att skapa ett gemen-samt regelverk inom EU gör det lättare för företagen att följa reglerna. Det finns ett strikt skydd, och överträdelser kan leda till allvarliga påföljder på upp till 4% av företagets totala omsätt-ning.

 

GK Lack AB är bekant med, har infört och följer reglerna så att all information om våra kunder är konfidentiella och används endast i direkt kontakt med den enskilda kunden.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera